Ošetření a vyšetření nehrazená ze zdravotního pojištění

Ceník služeb psychiatrické ambulance nehrazených zdravotní pojišťovnou:

Zpráva o zdravotním stavu nevyžádaná lékařem (zájmové útvary,
VŠ apod.)
100,- Kč
Psychiatrické vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní pas 900,- Kč
Psychiatrické vyšetření před vstupem do zaměstnání 600,- Kč
Žádost do ÚSP 200,- Kč
Lékařská zpráva pro potřebu soudního jednání 200,- Kč
Potvrzení zdravotního stavu před výjezdem do zahraničí 200,- Kč
Fototerapie (1 sezení á 30 min.) 50,- Kč
Příplatek za vyšetření nad rámec ordinačních hodin - s garancí času vyšetření (vyš. komplexní, kontrolní, pohovor s rod. příslušníkem, psychoterapie, individuální, rodinná, skupinová) 200,- Kč

 

 

Přímá platba - bez využití zdravotního pojištění:

Komplexní vyšetření - vstupní u nového pacienta 1300,- Kč
Kontrolní vyšetření 400,- Kč
Pohovor s rodinným příslušníkem (á 30 min.) 300,- Kč
Psychoterapie individuální nebo rodinná (á 30 min.) 300,- Kč
Telefonická ev. mailová konzultace ohl. zdravotního stavu 50,- Kč