Ošetření a vyšetření hrazená ze zdravotního pojištění

 • Komplexní vyšetření psychiatrem
 • Cílené vyšetření psychiatrem       
 • Kontrolní vyšetření psychiatrem
 • Rozhovor psychiatra s rodinou
 • Telefonická konzultace psychiatra
 • Psychoterapie individuální systematická                                                                             
 • Psychoterapie skupinová, typ I pro skupinu max. 9 osob (ne OZP)
 • Rodinná systematická psychoterapie (ne OZP)
 • Vyšetření alkotestem
 • Minimální kontakt lékaře s pacientem
 • Aplikace intramuskulární injekce
 • Ošetření handicapovaného pacienta